MEDA’da İş Sağlığı ve Güvenliği, üst yönetimin taahhüdü ile başlar. İSG, MEDA genelinde en üst seviyeden en alta kadar bir değer olarak ele alınır ve tüm iş süreçlerinde İSG açısından yetkin ekiplerle çalışılır. MEDA’da İSG Yönetimi, proaktif ve reaktif yaklaşımları kapsayacak şekilde kurulmuştur. Bu yaklaşımların kombinasyonu, İSG Yönetim Sisteminin tüm aşamalarını kapsamaktadır.

Proaktif yaklaşım; Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile başlar. İş öncesi risk değerlendirmeleri, İş Tehlike Analizleri ve iş başı toplantıları MEDA İSG risk yönetiminin ana basamaklarını oluştur ve risk analizlerinde belirlenen önlemler  kazaların önlenmesinde kullanılır. Biz MEDA olarak tüm kazaların; doğru bakış açısı, doğru planlama ve etkin uygulamalar ile önlenebilir olduğuna inanıyoruz