MEDA, gerçekleştirilen süreçlere ait prosedürleri; yetenekli personel, yeterli planlama, uygun teçhizat ve araç, güncel mühendislik dokümanları, uygun denetim ve teknik yönlendirme gibi unsurların tamamını kullanarak karşılamaktadır. İnşaat alanında kalitenin doğrulanması denetim, inceleme, test etme ve iş faaliyetlerinin izlenmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Proje Yürütme Planı ulaşılması gereken proje hedeflerini ve amaçlarını; takip edilecek stratejileri, süreçleri, prosedürleri ve planları açıklamaktadır; ilgili kurallara ve düzenlemelere uygun olarak sözleşme gereksinimlerinin yerine getirilmesi amacıyla projenin yönetimi ve yürütülmesi için temel çerçeveyi ve kuralları belirlemektedir; proje için bir yol haritası sağlamaktadır ve projenin temel planlama belgesi olarak hizmet vermektedir.