MEDA, hareketli ekipman ve personel ortak alanlarına ilişkin inşaat işlerinin doğasında olan risklere yönelik olarak, ekipman şartnamesinde güvenlik açısından önemli sayılabilecek hususları belirlemiştir. Satın alınan bütün ekipman, MEDA, yayınladığı zorunlu standartlara ve kontrol listelerine uygun olmalıdır. Kurumsal düzeyde merkezi olarak yürütülen satın alımlar ve proje ekipman personelinin yürüttüğü rutin kontroller, şirketin yayınladığı yüksek güvenlik ve kalite standardına uygunluğu temin etmektedir.