MEDA, çeşitli endüstriyel sektörlerde faaliyet gösteren dünya çapında bir şirket olduğu için özellikle Finans Departmanı’nın yurt içinde faaliyet gösteren diğer şirketlerin finans departmanları ile kıyaslandığında çok daha farklı bir yapıya ve Şirketin faaliyetlerini yürütürken duyabileceği bütün farklı ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek gerekli kapasiteye sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda en temel gereksinimlerden birisi, gerekli finansal bilgilerin ve projelere ve grup şirketlerine sağlanan finansal desteklerin ön tedarik hazırlığıdır. İş akışının herhangi bir şekilde gecikmeye maruz kalmaması ve bunun sonucu olarak konuya ilişkin risklerin en aza indirilmesi için ihtiyaç duyulan finansal desteği makul bir maliyetle ve uygun koşullar altında, zamanında temin etme yeteneği genel başarıya ulaşmak için temel unsurlardan birisidir. Bunu sağlamak için ileriye yönelik finansal gereksinimlerin karşılanması amacıyla gerekli hazırlıkların yapılması bakımından birçok ulusal ve uluslararası finans kuruluşu ile yakın işbirliğinin gerçekleştirilmesi gereklidir.