MEDA Muhasebe Departmanı’nın ilk ve en önemli görevi iş raporlama süreçlerini etkin şekilde gerçekleştirmek ve zamanı geldiğinde de Şirketin operasyon faaliyetleri hakkında üst yönetime doğru ve güvenilir muhasebe bilgileri ve verileri temin etmektir. Muhasebe personeli bunları gerçekleştirirken takım ruhuyla çalışarak yasal olarak muhasebe defterlerine girilmesi gereken bütün mali kayıtların onaylama işlerini, genel olarak kabul görmüş muhasebe standartlarına ve yürürlükteki kanunlara bunların yanı sıra Şirketin ilgili bütün geçerli prosedürlerine uygun olarak mali durum tablolarının hazırlanması işlerini, çeşitli finansal konularda rapor hazırlanması faaliyetlerini ve bunlara ilave olarak bütün finansal ve mali işlemlerin doğru şekilde, tamamen ve güncel olarak tasdik işlerini vaktinde gerçekleştirmektedir.