Şirketin muhasebe ve finansal işlemleri üzerinde iç kontrolleri tesis etmekten, bunları yürütmekten sorumludur ve muhasebe fonksiyonları ile ilgili olarak görev ayrılığını idame ettirir.

Ayrıca başta gelen temel sorumluluklarından birisi de proje yetki sınırlarında Şirketin daimi müessese özelliğinin nasıl ve hangi noktada tesis edileceğine ilişkin ihale kademesinden başlayarak ihale kademesi sonrası her bir projenin muhasebe, finans ve maliyet rakamlarının etkin şekilde kontrol edilmesi ve denetlenmesine kadar projeleri takip etmek ve her bir süreçte tesis edilen kontrol noktalarında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda her türlü önlemi etkin şekilde almaktır.