MEDA sürdürülebilirlik öncelikleri, gerek iç gerekse dış paydaşların katılımıyla yoğun bir paydaş diyaloğu süreci sonucunda belirlenmiştir.

Sektörel dinamikler, durum tespiti toplantılarından edinilen bilgiler, paydaş geribildirimleri ve ilgili kurum içi/kurum dışı kaynaklar incelenerek önceliklendirilebilecek sürdürülebilirlik konuları listelenmiştir. MEDA için stratejik öneme sahip sürdürülebilirlik konularının belirlenmesi için üst yönetimi temsilen Sürdürülebilirlik Komitesi ile bir önceliklendirme çalıştayı gerçekleştirilmiştir.