Çalışanlarımız, en önemli paydaşlarımızın başında gelmektedir. MEDA çalışanlarının güvenli ve huzurlu bir iş ortamında çalışmaları için gerekli standart ve prosedürleri belirlenmekte, önlemler alınmaktadır.

İşe alım, eğitim ve gelişim, terfi ve ücretlendirme gibi tüm insan kaynakları fonksiyonlarında fırsat eşitliği tesis edilmekte; ırk, din, dil, renk, cinsiyet, cinsel yönelim vb. her türlü ayrımcılığa karşı çıkılmaktadır.