Nagatino Tema Park

Moskova \ Rusya, 2017
Alan: 250 000 m2